23, فوریه 2023
آزادسازی ۲۱ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان البرز

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز گفت: ۲۱ هکتار از اراضی زراعی این شهرستان به وضع سابق برگشت.

آزادسازی ۲۱ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان البرز

به گزارش نخبگان جوان از شهرستان البرز، علیرضا برخی از آزاد سازی ۲۱ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان البرز خبر داد و گفت: این میزان اراضی آزاد سازی شده طی قلع و قمع و تخریب ۱۰ بنای غیر مجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان انجام شده است. وی افزود: این بناهای تخریب شده در اراضی کشاورزی شامل بنا، محوطه سازی، فنس کشی است که در روستاهای این شهرستان اجرا شده است. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز بیان کرد: این عملیات در راستای مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی و با حضور نماینده دادستان، اعضای ستاد قلع و قمع، نیرو‌های انتظامی و همکاری شهرداری اجرا شده است. برخی تاکید کرد: این مدیریت با پایش مستمر اراضی با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز مطابق قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی برخورد قانونی خواهد کرد. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید