23, اکتبر 2023
جوابیه شرکت شهرک های صنعتی فارس در واکنش به گزارشی در خبرگزاری فارس

در پی انتشار گزارشی در خبرگزاری فارس با عنوان «۳۵ درصد مصوبات سفر نخست رییس جمهور زیر ۵۰ درصد اجرا شده اند» شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس با ارسال جوابیه‌ای به خبرگزاری فارس در استان فارس نسبت به آمار ارائه شده در این گزارش توضیحاتی ارائه داد.

جوابیه شرکت شهرک های صنعتی فارس در واکنش به گزارشی در خبرگزاری فارس

به گزارش نخبگان جوان از شیراز، در پی انتشار گزارشی در نخبگان جوان با عنوان «۳۵ درصد مصوبات سفر نخست رئیس جمهور زیر ۵۰ درصد اجرا شده اند» شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس با ارسال جوابیه‌ای به نخبگان جوان در استان فارس نسبت به آمار ارائه شده در این گزارش توضیحاتی ارائه داد که عیناً ذکر می شود:    احتراماً پیرو انتشار گزارش با عنوان” ۳۵ درصد مصوبات سفر نخست هیات دولت به فارس کمتر از 50 درصد محقق شد ” در مورخ ۱۴۰۲-۷-۲۴  “،مقتضی است جوابیه ذیل در آن خبرگزاری درج شود.

در گزارش خبری منتشر شده در آن  خبرگزاری میزان پیشرفت مصوبه ” احداث تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی در شهرک های صنعتی و استحصال و بازچرخانی پساب “به اشتباه 20 درصد اعلام گردیده در صورتیکه میزان پیشرفت این مصوبه در بخش مالی 100درصد  و در بخش اجرای مجموع پروژه ها نیز 90درصد است  ،لذا  توضیحات تکمیلی ذیل  اعلام می گردد:

براساس مصوبه دور نخست سفر ریاست محترم جمهور به استان فارس با عنوان ” احداث و تکمیل تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی در شهرکهای صنعتی استان و بازچرخانی و استحصال پساب” مبلغ 100 میلیارد تومان  اعتبار طی سال های 1400 و 1401 مصوب و مقرر می شود  50درصد از این مبلغ (معادل 50 میلیارد تومان)  از محل اعتبارات عمرانی  -ملی و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و 50 درصد دیگر نیز از منابع داخلی شرکت شهرک های صنعتی فارس تامین شود و بر همین اساس نیز اجرای 22 پروژه در دستور کار شرکت شهرک های صنعتی فارس قرار گرفت که در بخش تامین منابع مالی اجرای این مصوبه نیز از محل اعتبارات عمرانی -ملی مبلغ 38 میلیارد تومان از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تامین و پرداخت شده.

همچنین از محل اعتبارات داخلی شرکت شهرک های صنعتی فارس نیز مبلغ 81 میلیارد تومان پرداخت شده است که در مجموع 119 میلیارد تومان برای اجرای این مصوبه تخصیص یافته  که در مجموع مبلغ 19 میلیارد تومان نیز بیشتر از مبلغ مصوب در سفر ریاست محترم جمهور  است  و شرکت شهرک های صنعتی فارس 31میلیارد تومان بیشتر از سهم اولیه، از منابع داخلی برای اجرای این پروژه ها  پرداخت کرده است.

بنابراین اعتبارات مصوبات سفر دور اول سفر ریاست محترم جمهور جذب و هزینه شده است.

 همچنین در پیوست این جوابیه جداول و فایل های ارسالی از سوی شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس منتشر می گردد.

   

   

پایان پیام/ن

دیدگاهتان را بنویسید