9, نوامبر 2023
دانشگاه پیام نور بوموسی تقویت می‌شود

معاون حقوقی، مجلس و هماهنگی استانهای دانشگاه پیام نور گفت: دانشگاه پیام نور در جزیره بو موسی از جایگاه حساس و محوری‌تری نسبت به سایر جزایر برخوردار است. این دانشگاه نماد آموزش عالی در این جزیره است و نشانگر عزم نظام بر رعایت عدالت آموزشی می‌باشد.

دانشگاه پیام نور بوموسی تقویت می‌شود

به گزارش نخبگان جوان از بندرعباس، مجتبی سلطانی احمدی معاون حقوقی، مجلس و هماهنگی استانهای دانشگاه پیام نور در مراسم افتتاح دبیرخانه اختراعات دانشگاهی استان هرمزگان در دانشگاه پیام نور بو موسی گفت: در طرح آمایش آموزش عالی تقویت دانشگاه پیام نور در جزایر ایرانی خلیج فارس مورد تأکید و تصویب قرار گرفته است. سلطانی احمدی گفت: طبق جمع‌بندی کارگروه آمایش و نظام حکمرانی دانشگاه پیام نور، این دانشگاه در جزایر قشم، کیش و بو موسی ادامه فعالیت خواهد داد و از جهت سخت‌افزاری، عمرانی و توسعه رشته‌ها تقویت و حمایت می‌شود. معاون حقوقی، مجلس و هماهنگی استانهای دانشگاه گفت: دانشگاه پیام نور در جزیره بو موسی از جایگاه حساس و محوری‌تری نسبت به سایر جزایر برخوردار است. این دانشگاه نماد آموزش عالی در این جزیره است و نشانگر عزم نظام بر رعایت عدالت آموزشی می‌باشد. سلطانی احمدی گفت: در صورت حمایت مقامات محلی و مطالبه مردمی، دانشگاه پیام نور آمادگی راه‌اندازی دانشگاه را در سایر جزایر ایرانی از جمله جزایر هرمز و هنگام را دارد. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید