1, اکتبر 2023
رمزگشایی از بزرگترین چالش اتحادیه اروپا

اگرچه اتحادیه ۲۸ عضوی اروپا با چالش‌هایی چون عدم وجود رهبری مقتدر و واحد، افراط گرایی، نبود سیاست خارجی و امنیتی مشترک و تبعیت از آمریکا مواجه است اما چالش پناهجویان بیش از بقیه جدی است.

رمزگشایی از بزرگترین چالش اتحادیه اروپا

دیدگاهتان را بنویسید