27, آگوست 2023
فیلم | تاخیر 9 ساعته پرواز نجف به اصفهان از زبان یکی از مسافران

فیلم | تاخیر 9 ساعته پرواز نجف به اصفهان از زبان یکی از مسافران

فیلم | تاخیر 9 ساعته  پرواز نجف به اصفهان از زبان یکی از مسافران

دیدگاهتان را بنویسید