6, آگوست 2023
چرا قانون‌خواهی مشروطه به هرج‌ و مرج رسید؟ +فیلم

محمدعلی همایون کاتوزیان گرچه تمام تاریخ گذشته‌ ایران را با شابلون دوره‌های مکرر استبداد و هرج و مرج می‌نگرد، اما در جایی هم توضیح می‌دهد که هرج و مرج برای اولین‌بار پس از تضعیف دولت مرکزی به قصد ایجاد قانون در دوره مشروطه رخ داد.

چرا قانون‌خواهی مشروطه به هرج‌ و مرج رسید؟ +فیلم

به گزارش خبرنگار حوزه اندیشه نخبگان جوان، بشر قانون را به قصد نظم و استقرار ابداع کرده است، اما سرنوشت قانون‌خواهی در ایران خیلی زود به بی‌ثباتی و بی‌دولتی منجر شد. محمدعلی همایون کاتوزیان گرچه تمام تاریخ گذشته‌ ایران را با شابلون دوره‌های مکرر استبداد و هرج و مرج می‌نگرد، اینجا توضیح می‌دهد که هرج و مرج برای اولین بار پس از تضعیف دولت مرکزی به قصد ایجاد قانون رخ داد.گویا قبل از صرف تشکیل مجلس ملی و تصویب قانون اساسی و مشروط کردن اراده‌ شاه و… بنیادی فراتر از خود قانون ضرورت می‌یابد.گرچه ماهیت این بنیاد به روشنی مشخص نیست، اما شاید بتوان آن را در نقطه‌ تولد جمهوری اسلامی جست‌وجو کرد. نیروهای ایرانی با انقلاب اسلامی، وحدتی بی‌سابقه را تجربه کردند؛ وحدتی غیر از وحدت استبدادی رضاخانی که هرگونه هرج و مرج را به نفع استقرار نظمی نوین تا سال‌ها منحل می‌کند. فیلمی که مشاهده می‌کنید گفتاری از محمدعلی همایون کاتوزیان برای قریب به ده سال پیش است.   

دیدگاهتان را بنویسید