28, مارس 2023
یک روز نوروزی در شهر و بافت گردشگری یزد

استان یزد امسال همزمان با تعطیلات نوروزی میزبان گردشگران داخلی و خارجی مختلفی است که از نزدیک با فرهنگ و آداب این شهر میراث جهانی آشنا شدند.

یک روز نوروزی در شهر و بافت گردشگری یزد

دیدگاهتان را بنویسید