13, آوریل 2024
خزعلی :لزوم برخورد قانونی با هنجارشکنان و ناقضان مقررات ورود زنان به ورزشگاه

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از مسئولان ورزشی کشور خواست پاسخگوی عدم رعایت قوانین و دستورالعمل‌ها در ارتباط با ورود زنان به ورزشگاه باشند.

خزعلی :لزوم برخورد قانونی با هنجارشکنان و ناقضان مقررات ورود زنان به ورزشگاه

Read More

9, آوریل 2024
آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی/ پرونده چند شاکی دارد؟

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی توضیحاتی ارائه کرد.

آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی/ پرونده چند شاکی دارد؟

Read More

4, آوریل 2024
‌افزایش تعداد شهدای حمله تروریستی چابهار و راسک

تعداد شهدای حمله تروریستی چابهار و راسک به ۱۱ نفر افزایش یافت.

‌افزایش تعداد شهدای حمله تروریستی چابهار و راسک

Read More